Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.
A mibi.hu a MIBI.HU Kft által üzemeltetett online minõségbiztosítási portál és közösség. Ez a honlap a MIBI.HU Kft. tulajdona. 

Védjegyoltalom és szerzõi jog: 

Az e kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják. Az e kiszolgálón található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra elõállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

Minden engedély nélküli használat szerzõi jogi, büntetõjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A fentiekben meghatározott feltételek nem vonatkoznak a jelen webhely külsõ megjelenésére és elrendezésére. A jelen webhely elemeit a szerzõi jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a webhely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen webhely egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható a mibi.hu elõzetes írásbeli engedélye nélkül.

A saját anyagokat bármikor változtathatjuk (új anyag felkerülése, szükség esetén meglévõ módosítása, bármilyen okból történõ törlése), ezért kötelezõ annak az itteni oldalnak a meghivatkozása, melyrõl bárki anyagot tölt le és saját oldalain közzé teszi azt.

Nem vállalunk semmilyen felelõsséget az anyagok téves, részben kiragadott vagy jogszerûtlen felhasználásával szemben, és az általunk készített anyagokkal kapcsolatban is csak azt tudjuk vállalni, hogy legjobb szakmai tudásunk szerint állítjuk össze õket.

A mibi.hu-n található cégek logói és termékei, szolgáltatásai, valamint egyéb grafikai anyagai az adott cég tulajdonát képezik és szerzõi jogvédelem alatt állnak.

A fõoldal, az oldalak, az azokat megjelenítõ képernyõ, a bennük megjelenõ; összes információ (termékleírások, hirdetés szövegek) és egyéb képanyag (termék hirdetések), grafikák szerzõi és egyéb joga a mibi.hu tulajdona.

Oldalunk megjelenítésére, mûködésére és fenntartására vonatkozó mûszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, az oldalon feltüntetett, felhasznált és az oldallal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok, nemzetközi szerzõdések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek. 

Hirdetések, linkek:

A mibi.hu és/vagy hirdetõi nem vállalnak semmilyen felelõsséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát illetõen. 
Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a "jelen állapotában", minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azok elõzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Ez alól kivételt képeznek a webshopban árusított softwerek, amelyek garanciális feltételeit a késõbbiekben részletezzük.

A mibi.hu oldalain rengeteg utalás, ugrópont található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a mibi.hu-nak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben - ha szükségét érzik - olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban. 
Amennyiben olyan tartalmat, írást, képet, hivatkozást talál az oldalon amely ellen kifogása van, kérem jelezze.

Ha bárki szeretne hozzájárulni az oldalak tartalmi bõvítéséhez, úgy kérjük, hogy csak olyan anyagot küldjön be, mely szerzõi jogi szempontból nem vet fel aggályokat (saját munka, eredeti szerzõkkel egyeztetett, nyilatkozatokat mellékelni tud stb.) Ha bárki le akarja szedetni saját munkáját, úgy azt a jelzés után a lehetõ legrövidebb idõn belül megtesszük.  
 

Közösség, blog

Az oldalon történõ regisztrációval a mibi.hu közösségének automatikusan válik tagjává.

Az mibi.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:

  • védjegyet sért,
  • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplõ, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve.
  • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértõ név,
  • obszcén vagy trágár kifejezés,
  • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértõ kifejezés,
  • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthetõ.

Kérjük, hogy a közösség tagjaként felelõsségteljes magatartást tanúsítson, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedjen.

Kérjük, hogy a szolgáltatást ne használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A mibi.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon.

A blogban és hozzászólásokban közzétett anyagokkal kapcsolatban elvárásunk, hogy:

  • amennyiben harmadik fél tulajdonát képezik, csak a harmadik fél beleegyezésével tehetõ közzé
  • ne keltsék félrevezetõ módon azt a képzetet, hogy azt a mibi.hu támogatja, vagy hagyta jóvá,
  • ne sértsék meg, éljenek vissza, vagy szegjék meg bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fûzõdõ vagy egyéb más tulajdonosi jogát
  • ne tartalmazzanak vírusokat, trójaiakat és egyéb, a portál és a felhasználók számára veszélyt jelentõ tartalmakat, illetve hamis vagy félrevezetõ információt.

Az mibi nem ellenõrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatokat, tartalmakat. A mibi.hu mint közvetítõ szolgáltató nem felelõs a továbbított információért.  

Adatvédelem

A mibi.hu használata során a felhasználóktól gyûjtött adatokat bizalmasan, a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával kezeli.

Adatvédelmi irányelveink kialakítása a következõ jogszabályok figyelembe vételével történt: 
- A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; 
- Az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; 
- A hírközlésrõl szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;

A portál használata során a következõ adatokat begyûjtése történik meg:

Személyes adatok: olyan adatok, amelyek alapján a felhasználó személyi azonosítása lehetséges. 
A webszerver naplóállományai: a portált kiszolgáló webszerver olyan események adatait naplózza, amelyeket a felhasználók látogatásukkal idéznek elõ a mibi.hu használata során (például a felhasználó számítógépének dinamikus IP címe, a felhasznált böngészõ típusa, a kérés ideje, stb.).

Ezen anonim, tehát a felhasználó személyének azonosítására alkalmatlan adatok hasznos statisztikai információkat nyújtanak a mibi.hu számára a Portál használatával kapcsolatban. 

Az mibi.hu fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók elõzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követõ használatával – azaz a mibi.hu-ra történõ belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

Kívánjuk az oldalainkon található információk hasznos alkalmazását!